USA доллар
13°CЧойр хот

Оч дэн буудал

536

"Оч" дэн буудал нь 2020 оны 10 дугаар сард байгуулагдсан. 

Хаяг: Сүмбэр сумын 1 дүгээр баг, Төмөр зам

Хүчин чадал: Нийт 3 өрөөтэй. 

3 ортой 1  
2 ортой  1
1 ортой 00-гүй 2

Холбогдох дугаар: 91009395

2019 © ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР. ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.