USA доллар
13°CЧойр хот

Даллагын хад

1026

Уг хад нь түргийн үеийн соёлын давхарга бүхий буга, болон ан амьтны  дүрслэлийг хадгалсан байдаг. / Дүрслэл нь маш бүдэг үлджээ/ Тэнгэр хангайгаа шүтэх соёлын эртний ул мөрийг хадгалсан энэ хүү хаднаа зөн олон идээ цайны дээжээ өргөн, даллагын уут болон цагаан хурганы арьсаар даллага авч ёслох болжээ. Энэ нь тэгш сайхан явах, мал сүрэг бүрэн мэнд байхыг хүсэмжлэн тэнгэртээ даатгаж буй эртний зан үйлийн улбаа юм. Өдгөө нутгийн олон тэнгэрийн хад ч гэж нэрлэх нь бий.

2019 © ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР. ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.