2,848.64USA доллар
12°CЧойр хот

Хаялга нуур

489

Шивээ -Овоогийн нүүрсний уурхайн гүний усны шавхалтын дүнд үүссэн тус нууранд загас үржүүлэн, бух сугас загасны тодорхой нөөцтэй болсон. Загасны нөөцийг даган усны шувууд ирдэг болсон.

2019 © ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР. ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.